Ø800 Ram och lock

FURNES® PREMIUM FV-FK | För gator och vägar med stor till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034658 2711/2226/2511HTFV 800 teleskop ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spettål
Segjärn EN124 D400 167,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034659 2711/2226/2511HTFK 800 teleskop ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spettål
Segjärn EN124 D400 167,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034662 2810/2226/2411HTFV 800 teleskop ram
PREMIUM lock FV, med gångjärn, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 174,9
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034660 2810/2411HTFV 800 flytande ram
PREMIUM lock FV med gångjärn, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 138,9
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032432 2711/2511HTFV 800 flytande ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 134,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032434 2712/2511HTFV 800 fast ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 101,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032466 2713/2511HTFV 800 fyrkantsram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 143,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032433 2711/2511HTFK 800 flytande ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 134,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032435 2712/2511HTFK 800 fast ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 101,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032465 2713/2211HTFK 800 fyrkantsram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 132
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032215 2711 800 flytande ram

Gråjärn EN124 D400 65
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025469 2226 800 teleskop underram Segjärn EN124 D400 36
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032216 2712 800 fast ram Gråjärn EN124 D400 35
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032217 2713 800 fyrkantsram
Gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037500 2511HTFV PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 66,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037501 2511HTFK PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 66,6