Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø640 Ram och lock

Ø640 Ram och lock

FURNES® PREMIUM FV-FK | För gator och vägar med stor till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037442 2624/2116HTFK 640 flytande ram, hög
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 106
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032457 2624A/2116HTFV 640 flytande ram, hög, hållare för mellanlock
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032456 2624A/2116HTFK 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 106
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032158 2624 640 flytande ram, hög Segjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032438 2624A 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock Segjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037468 2622H 640 fyrkantsram
Segjärn EN124 D400 68
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037149 2116HTFV PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037159 2116HTFK PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41