Ø600 Ram och lock

FURNES® PREMIUM FV-FK | För gator och vägar med stor till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037147 2641/2116HTFV 600 flytande ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037443 2641/2116HTFK 600 flytande ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037424 2641H/2116HTFV 600 flytande ram, hög
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
NRF. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037425 2641H/2116HTFK 600 flytande ram, hög
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037129 2641 600 flytande ram Segjärn EN124 D400 61
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037419 2641H 600 flytande ram, hög
Segjärn EN124 D400 66,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025471 2643 600 fyrkantsram Segjärn EN124 D400 76,3
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037149 2116HTFV PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037159 2116HTFK PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41