Ø600-640 Ram och lock

FURNES® PREMIUM FV-FK | För gator och vägar med stor till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037439 2813/2627/2116HTFK 600-640 teleskop ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 110
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037440 2813H/2627/2116HTFK 600-640 teleskop ram, hög
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 135
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037148 2620/2116HTFV 600-640 fast ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 73
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037444 2620/2116HTFK 600-640 fast ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 74
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037608 2621/2116HTFV 600-640 fast ram H150
PREMIUM Lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037607 2621/2116HTFK 600-640 fast ram H150
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037261 2813 600-640 teleskop överram Segjärn EN124 D400 48
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037204 2813H 600-640 teleskop överram, hög Segjärn EN124 D400 69
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037262 2627 600-640 teleskop underram

Segjärn EN124 D400 23
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032189 2620 600-640 fast ram Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032490 2621 600-640 fast ram H150 Gråjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037149 2116HTFV PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037159 2116HTFK PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41