Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø425 Ram och lock

Ø425 Ram och lock

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034626 2566/2563HTFV 425 flytande ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 65
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025479 2567/2563HTFV 425 flytande ram till teleskoprör
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025480 2567/2563HTFK 425 flytande ram till teleskoprör
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034619 2566 425 flytande ram Segjärn EN124 D400 46,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025430 2567 425 flytande ram för Ø425 til Wavin teleskop Segjärn EN124 D400 22,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032533 2563HTFV PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 18,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032534 2563HTFK PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 18,5