Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø400 Ram och lock

Ø400 Ram och lock

FURNES® PREMIUM FV-FK | För gator och vägar med stor till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037690 2565/2266/2563HTFV 400 teleskop ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 84,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037691 2565/2266/2563HTFK 400 teleskop ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 84,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037692 2564/2563HTFV 400 flytande ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 55,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037693 2564/2563HTFK 400 flytande ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 55,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037694 2263/2563HTFV 400 fast ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 51,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037695 2263/2563HTFK 400 fast ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 51,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037591 2565 Ø400 teleskop överram Segjärn EN124 D400 36,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037028 2266 400 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 29
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037586 2564 400 flytande ram
Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030941 2263 400 fast ram Gråjärn EN124 D400 33
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032533 2563HTFV PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 18,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032534 2563HTFK PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 18,5