Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø315 Ram och lock

Ø315 Ram och lock

FURNES® PREMIUM FV-FK | För gator och vägar med stor till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034634 2576/2573HTFV 315 flytande ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 50,2
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037596 2577/2573HTFV 315 flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 27,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037507 2577 315 flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
Segjärn EN124 D400 16
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037588 2573HTFV PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 11,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037595 2573HTFK PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 11,7