Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø300 Ram och lock

Ø300 Ram och lock

FURNES® PREMIUM FV-FK | För gator och vägar med stor till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034651 2574/2573HTFV 300 flytande ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 32,2
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034652 2574/2573HTFK 300 flytande ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 32,2
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034654 2273/2573HTFV 300 fast ram
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 33,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034656 2273/2573HTFK 300 fast ram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 33,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037594 2575/2276/2573HTFV 300 teleskop ram
PREMIUM FV lock, slitsead packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 53,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037592 2575 Ø300 teleskop överram Segjärn EN124 D400 22
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037032 2276 300 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 20
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025470 2574 300 flytande ram Segjärn EN124 D400 20,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037588 2573HTFV PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 11,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037595 2573HTFK PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 11,7