Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø200 Ram och lock

Ø200 Ram och lock

FURNES® PREMIUM FV-FK | För gator och vägar med stor till stärk trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
-- 2896/2491HTFV 200 Flytande ram
PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning, märkt FV
Segjärn EN124 D400 12,1
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037680 2896 200 Flytande ram Segjärn EN124 D400 10,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032549 2491HTFV PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning, märkt FV Segjärn EN124 D400 1,6