Ø800 Ram och lock

FURNES® PREMIUM | För normalt till högt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034657 2711/2226/2511HT 800 teleskop ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spettål
Segjärn EN124 D400 167,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034661 2810/2226/2411HT 800 teleskop ram
PREMIUM lock med gångjärn, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 174,9
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032426 2711/2511HT 800 flytande ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 120
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032425 2810/2411HT 800 flytande ram
PREMIUM lock med gångjärn, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 133
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032427 2712/2511HT 800 fast ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 101,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032464 2713/2511HT 800 fyrkantsram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
-- EN124 D400 143,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032215 2711 800 flytande ram

Gråjärn EN124 D400 65
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025469 2226 800 teleskop underram Segjärn EN124 D400 36
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032216 2712 800 fast ram Gråjärn EN124 D400 35
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032217 2713 800 fyrkantsram
Gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037499 2511HT PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 66,6