Ø640 Ram och lock

FURNES® PREMIUM | För normalt till högt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037164 2624/2116HT 640 flytande ram, hög
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 96
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032438 2624A 640 flytande ram, hög, håldare för mellanlock Segjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032158 2624 640 flytande ram, hög Segjärn EN124 D400 55
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037468 2622H 640 fyrkantsram
Segjärn EN124 D400 68
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037161 2116HT PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032545 7113 Låskitt med extra säkring till lock 2116HTES, 2903HT och 2511HTES -- 0,2