Ø600 Ram och lock

FURNES® PREMIUM | För normalt till högt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037162 2641/2116HT 600 flytande ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 102
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037166 2641H/2116HT 600 flytande ram, hög
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 107
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037129 2641 600 flytande ram Segjärn EN124 D400 61
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037419 2641H 600 flytande ram, hög
Segjärn EN124 D400 66,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025471 2643 600 fyrkantsram Segjärn EN124 D400 76,3
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037161 2116HT PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032545 7113 Låskitt med extra säkring till lock 2116HTES, 2903HT och 2511HTES -- 0,2