Ø600-640 Ram och lock

FURNES®PREMIUM | För normalt till högt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037165 2813/2627/2116HT 600-640 teleskop ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 110
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037431 2813H/2627/2116HT 600-640 teleskop ram, hög
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 135
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037163 2620/2116HT 600-640 fast ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 73
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037606 2621/2116HT 600-640 fast ram H150
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 77
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037261 2813 600-640 teleskop överram Segjärn EN124 D400 48
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037204 2813H 600-640 teleskop överram, hög Segjärn EN124 D400 69
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037262 2627 600-640 teleskop underram

Segjärn EN124 D400 23
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032189 2620 600-640 fast ram Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032490 2621 600-640 fast ram H150 Gråjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037161 2116HT PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål

Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032545 7113 Låskitt med extra säkring till lock 2116HTES, 2903HT och 2511HTES -- 0,2