Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø425 Ram och lock

Ø425 Ram och lock

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034625 2566/2563HT 425 flytande ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 65
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025477 2567/2563HT 425 flytande ram till teleskoprör
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 41
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034619 2566 425 flytande ram Segjärn EN124 D400 46,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025430 2567 425 flytande ram för Ø425 til Wavin teleskop Segjärn EN124 D400 22,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032535 2563HT PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 18,5