Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø400 Ram och lock

Ø400 Ram och lock

FURNES® PREMIUM | För normalt till högt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037687 2565/2266/2563HT 400 teleskop ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 84,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037688 2564/2563HT 400 flytande ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 55,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037689 2263/2563HT 400 fast ram
PREMIUM lock slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 51,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037591 2565 Ø400 teleskop överram Segjärn EN124 D400 36,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037028 2266 400 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 29
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037586 2564 400 flytande ram
Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030941 2263 400 fast ram Gråjärn EN124 D400 33
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032535 2563HT PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 18,5