Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø315 Ram och lock

Ø315 Ram och lock

FURNES® PREMIUM | För normalt till högt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034633 2576/2573HT 315 flytande ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 45,2
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037597 2577/2573HT 315 Flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
PREMIUM lock, slitsepackning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 27,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034628 2576 315 flytande ram Segjärn EN124 D400 33,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037507 2577 315 flytande ram till Wavin Ø315 teleskoprör
Segjärn EN124 D400 16
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037587 2573HT PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 11,7