Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø300 Ram och lock

Ø300 Ram och lock

FURNES® PREMIUM | För normalt till högt trafikerade gator och vägar.
  Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037593 2575/2276/2573HT 300 teleskop ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tät spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 53,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034650 2574/2573HT 300 flytande ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 32,2
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034653 2273/2573HT 300 fast ram
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 33,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037592 2575 Ø300 teleskop överram Segjärn EN124 D400 22
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037032 2276 300 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 20
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025470 2574 300 flytande ram Segjärn EN124 D400 20,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030717 2273 300 fast ram
Gråjärn EN124 D400 21,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037587 2573HT PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål Segjärn EN124 D400 11,7