Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / Ø200 Ram och lock

Ø200 Ram och lock

FURNES® PREMIUM | För normalt till högt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7025487 2896/2491HT 200 Flytande ram
PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning
Segjärn EN124 D400 12,1
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037680 2896 200 Flytande ram Segjärn EN124 D400 10,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032546 2491HT PREMIUM lock för ventilbetäckning med slitsad låspakning Segjärn EN124 D400 1,6