Ø640 Ram och lock

FURNES® LongLife | För kraftigt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037338 2910/2903HT 640 LongLife flytande ram
LongLife lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 108
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037368 2910 640 LongLife flytande ram, rak kant
Segjärn EN124 D400 61
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032488 2903HT LongLife lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 47
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032545 7113 Låskitt med extra säkring till lock 2116HTES, 2903HT och 2511HTES -- 0,2