Ø600-640 Ram och lock

FURNES® LongLife | För kraftigt trafikerade gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.
 

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032489 2911/2627/2903HT 600-640 LongLife teleskop ram
LongLife lock, slitsad packning och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 122
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037339 2911 600-640 LongLife teleskop ram
Segjärn EN124 D400 53
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037262 2627 600-640 teleskop underram

Segjärn EN124 D400 23
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032488 2903HT LongLife lock, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn EN124 D400 47
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Vikt/stk
7032545 7113 Låskitt med extra säkring till lock 2116HTES, 2903HT och 2511HTES -- 0,2