Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / FURNUS 2 - Täta produktlösningar

FURNUS 2 - Täta produktlösningar

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037144 2711/2221F/2511HT 600 mm ljusöppningen, teleskop tätt ram, FURNUS 2,
PREMIUM lock, slitsad packning, lås och tätt spetthåll, med möjlighet till isolerade innerlock med gummipackning.
Segjärn EN124 D400 191,6