Furnes Jernstøperi AS / Gatugods / FURNUS FV/FK / FURNUS FV/FK - Täta produktlösningar

FURNUS FV/FK - Täta produktlösningar

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037438 2813/2627F/2116HTFV 600-640 teleskop FURNUS överram med rak kant
PREMIUM lock FV, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 131,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037441 2813/2627F/2116HTFK 600-640 teleskop FURNUS överram med rak kant
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 131,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037697 2575/2276F/2573HTFV Ø300 teleskop FURNUS överram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 53,7
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037701 2575/2276F/2573HTFK Ø300 teleskop FURNUS överram
PREMIUM lock FK, slitsad packning, lås och tätt spetthål
Segjärn/gråjärn EN124 D400 53,7