BASIC | Brandpost

FURNES®BASIC | För gator och vägar med liten trafik.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034243 6115/6114 Brandpost fast ram
BASIC lock
Gråjärn EN124 D400 44
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037545 6114 BASIC lock BP Segjärn EN124 B125 12,5