Ø640 Ram och lock

FURNES®BASIC | För lite trafikerande gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037121 2814/2112 640 flytande ram A6
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 D400 127
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037207 2814 640 flytande ram A6
Gråjärn EN124 D400 -
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037122 2112 BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål A6 Gråjärn EN124 D400 61