Ø600-640 Ram och lock

FURNES®BASIC | För lite trafikerande gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037123 2815/2817/2112 600-640 teleskop ram A6
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 D400 149
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032387 2620/2112 600-640 fast ram A6
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 -- 98
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037127 2815 600-640 teleskop över ram A6
Gråjärn EN124 D400 52
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037128 2817 600-640 teleskop under ram A6
Gråjärn EN124 D400 36
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032189 2620 600-640 fast ram Segjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032490 2621 600-640 fast ram H150 Gråjärn EN124 D400 37
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037122 2112 BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål A6 Gråjärn EN124 D400 61