Ø400 Ram och lock

FURNES®BASIC | För lite trafikerande gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037026 2265/2266/2261 400 teleskop ram A5
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 D400 100
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7035682 2264/2261 400 flytande ram A5
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 D400 74,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030940 2263/2261 400 fast ram A5
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 D400 62
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037027 2265 400 teleskop över ram A5
Gråjärn EN124 D400 42
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037028 2266 400 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 29
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7035683 2264 400 flytande ram A5
Gråjärn EN124 D400 45,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030941 2263 400 fast ram A5
Gråjärn EN124 D400 33
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037029 2261 BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål A5 Gråjärn EN124 D400 29