Ø300 Ram och lock

FURNES®BASIC | För lite trafikerande gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037030 2275/2276/2271 300 teleskop ram A4
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 D400 67
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030716 2273/2271 300 fast ram A4
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 D400 40
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037031 2275 300 teleskop över ram A4
Gråjärn EN124 D400 28,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037032 2276 300 teleskop underram Gråjärn EN124 D400 20
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030717 2273 300 fast ram A4
Gråjärn EN124 D400 21,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7037033 2271 BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål A4 Gråjärn EN124 D400 18,5