Ø225 Ram och lock

FURNES®BASIC | För lite trafikerande gator och vägar.
Läs mer om kategoriseringen här.

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030616 2283/2281 225 fast ram A3
BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål
Gråjärn EN124 D400 22,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030617 2283 225 fast ram A3
Gråjärn EN124 D400 17
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7030618 2281 BASIC lock, öppet spetthål och nyckelhål A3 Gråjärn EN124 D400 8,5