Ø300 Ram och lock

FURNES® FLYGPLATSPRODUKTER

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034615 7150FS/7153 300 flytande ram för skylt
Galler, skruvlås, F900
Segjärn EN124 F900 38,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034616 7150FS/7151 300 flytande ram för skylt
Distansring för 12"
Segjärn EN124 F900 27,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032525 7150FS 300 flytande ram för skylt till 7151 Segjärn EN124 F900 21,5
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034618 7153 Galler, skruvlås, F900 Segjärn EN124 F900 17
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032526 7151 Avstandsring till 7150/12" lampa
Segjärn EN124 F900 12
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032328 7112 Nyckel NV 80 hurtigkoppling
Stål -- -- --
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032331 7110 Hurtigkoppling för kantbelysning
Segjärn -- -- 0,6
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7034617 7152 Lock för asfaltering Segjärn EN124 -- 8,5