Ø640 F900

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032539 2690/2190 640 Flytande ram
Lock, öppet spetthål, F900
Segjärn EN124 F900 127
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7008323 2690/2192 640 flytande ram
Galler med läs, F900
Segjärn EN124 F900 113,2
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032531 2690 640 flytande ram F900 Segjärn EN124 F900 63
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032527 2190 Lock, öppet spetthål, F900 Segjärn EN124 F900 64
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032529 2192 Galler med lås, F900 Segjärn EN124 F900 50,2