Ø600 F900

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032540 2691/2190 600 flytande ram
Lock, öppet spetthål, F900
Segjärn EN124 F900 134
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7008324 2691/2192 600 flytande ram
Galler med lås, F900
Segjärn EN124 F900 120,2
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032530 2691 600 flytande ram, F900 Segjärn EN124 F900 70
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032527 2190 Lock, öppet spetthål, F900 Segjärn EN124 F900 64
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032529 2192 Galler med lås, F900 Segjärn EN124 F900 50,2