Ø400 Rännestensbrunnar F900

Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
-- 7160/4168/7161 400 teleskop rännstensbetäckning
Galler, genomströmningsarea 640cm2, F900
Segjärn EN124 F900 101
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7032544 7160/7161 400 flytande rännstensbetäckning
Galler, genomströmningsarea 640cm2, F900
Segjärn EN124 F900 81
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7008322 7160 400 flytande rännstensbetäckning F900 Segjärn EN124 F900 54
Anvisningar
FDV
NRF. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
-- 4168 400 underram F900 Segjärn EN124 F900 20
Anvisningar
FDV
RSK. Nr FURNES Nr Benämning Material Standard Klass Vikt/stk
7008321 7161 Galler F900, genomströmningsarea 640cm2 Segjärn EN124 F900 27