Belastningsklasser

Europeisk och Svensk standard SS-EN124

PDF Print

Grupp

Klass

Prov belastad

Användningsområden

1 A15 15kN Område för fotgängare och cyklister
Gruppe 1
2 B125 125kN Gång, cykelvägar och garageuppfarter
Gruppe 2
3 C250 250kN Installationer i vägens kantstens-område
Gruppe 3_4
4 D400 400kN Installationer i vägens körbana
Gruppe 3_4
5 E600 600kN Installationer i hamnar och flygplatser
Gruppe 5_6
6 F900 900kN Installationer i hamnar och flygplatser
Gruppe 5_6