Vägledning ledstråk

14.06.2012 12:45

FURNES® Ledstråk är universellt utformade och används för att göra det lättare för blinda och synsvaga att hitta i gatumiljöer och öka tillgängligheten för alla. FURNES® Ledstråk är tillverkade i traditionellt gråjärn och har därför maximal slitstyrka och hållbarhet. De är även monterings- och användarvänliga.

Orienteringsplattor eller taktila plattor används för att ge synskadade information om riktning, det är till stor hjälp vid gatukorsningar och busshållplatser. Sinusplattor ger riktningsinformation och har precis som namnet en vågig yta. Kupolplattan har stora sfäriska knoppar och anger läge, stopp. En teknik eller fot käpp känner av knopparna utan att utgöra en snubbelrisk.

 
  • Orienteringsplattan ska placeras med linjerna i färdriktningen. Uppmärksamhetsplattan är detsamma som orienteringsplatta men läggs med ribborna tvärs över färdriktningen.  
  • För att säkra god stabilitet rekommenderar vi att undersidan av plattorna fylls med markfuktig betong eller liknande före eller under plattläggning.
  • Längderna kan kapas enkelt till önskad längd med hjälp av vinkelslip med en kapningsskiva anpassad för järn eller stål.
  • Förövrigt läggs plattorna på samma sätt som andra gatuplattor.

Design och tekniska detaljer för våra ledstråk och taktila plattor framtagna med stöd från följande publikationer:

4612B
4612C
4616
4612C  oppm
4614B
4614C
4617
4616 oppm
Varningsplatta
Typ B1
Orienteringsplatta
Typ R2
Orienteringsplatta
Typ R5
Uppmärksamhetsplatta
Typ R2/R5