Barnsäkra brunnar

07.02.2014 16:39

Barnsäkra brunnar en handbok från Boverket

Syftet med denna handbok är att informera om de risker som finnns för barn vid brunnar och hur man kan eliminera dessa risker. Lagar och bestämmelser tas upp. Olika typer av brunnar och säkerhetsanordningar gås igenom, samt hur brunnens belägenhet och beskaffenhet påverkar säkerheten.

Länk til Barnsäkra brunnar en handbok från Boverket

Länk til Boverket.se

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Nina_87x115
hanne_87x115
Nina Moen
Innesäljare
Tel : +47 62 53 83 00
(Menyval 1)
nmo@furnes-as.no
Hanne Sæter
Innesäljare
Tel : +47 62 53 83 00
(Menyval 1)
hsa@furnes-as.no

Marknadsavdelning